Spelregels

The Big Shift is onze uitnodiging aan iedereen om met ons mee te praten, denken en doen om onze samenleving warmer en meer solidair te maken. Als jij een idee hebt om die ambitie te realiseren, of als je een idee van iemand anders goed vindt, dan kan je dat laten weten via het platform. Maak daarvoor eerst een account aan. Hoe we met de data die we verzamelen omgaan lees je na in het privacy statement

Op deze pagina vind je de spelregels om een idee in te dienen. Dit om het geheel open en constructief te houden. Ideeën die niet aan onderstaande spelregels voldoen, worden niet gepubliceerd op het platform. Tenzij we ze samen met jou ervoor kunnen zorgen dat ze aan de spelregels voldoen.

Spelregels:

Dien een idee in dat: 

  • De uitdaging in kwestie aanpakt
  • Bijdraagt aan de oplossing voor de uitdaging in kwestie;
  • Geen feitelijke onjuistheden bevat; 
  • In het Nederlands geschreven is; 
  • Nog niet gerealiseerd is of al in uitvoering is; 
  • Niet gericht is op specifieke personen; 
  • Nog niet is ingediend door iemand anders op het platform (is jouw idee al ingediend, dan kan je het idee van de andere indiener ook liken).
 • Zorg ervoor dat jouw idee geen: 
  • (Verdoken) reclame-boodschap bevat, niet linkt naar andere websites (die niets met het idee te maken hebben); en niet beschouwd kan worden als spam;
  • Racistische, haatdragende, bedreigende, kwetsende ... toon bevat; 
  • Auteursrechtelijke bescherming heeft.

 • Ideeën van gebruikers met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader) kunnen eveneens geweigerd worden.. 

 • Gebruikers die bij herhaling de spelregels negeren, kunnen geblokkeerd worden van het platform.

Hoe passen we de spelregels toe?

 • Nieuwe ideeën: een ingediend idee verschijnt niet automatisch op het platform. Het team van The Big Shift zal eerst beoordelen of jouw idee aan de spelregels voldoet. Dit kan wanneer er veel ideeën tegelijkertijd worden ingediend, meer tijd in beslag nemen.
 • Je krijgt een bericht van The Big Shift of jouw idee al dan niet gepubliceerd zal worden op het platform. Indien dit niet het geval is, kan je een nieuw idee indienen zodat jouw idee wel voldoet aan de spelregels.