IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Eerlijk pensioen.

Beschrijf jouw idee

Pensioenen zijn ongelijk verdeeld. Zelfstandigen krijgen vaak een lager pensioen terwijl bedienden een veel hoger pensioen krijgen. Het idee van een eerlijk pensioen is om per gewerkt jaar een bepaald pensioenbedrag te voorzien. Voor iedereen is dat bedrag gelijk ongeacht welk beroep er is uitgeoefend. Dat kan bijvoorbeeld 40€ per gewerkt jaar zijn. Wie dan 40 jaar fulltime heeft gewerkt krijgt dan 1600€ pensioen. Iedereen met een loopbaan van 40 jaar krijgt dan hetzelfde bedrag. Jaren met zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, langdurige ziekte, ... tellen niet mee voor het volwaardige bedrag van 40€, maar voor bijvoorbeeld 30€ of 25€. De minimale pensioenleeftijd kan hierdoor afgeklopt worden op bijvoorbeeld 60 jaar, op voorwaarde dat er 40 werkjaren zijn.

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Het nadeel is dat een kleine groep met een groot pensioen, nu veel minder zullen krijgen. Daar staat tegenover dat een grote groep mensen een hoger pensioen zullen krijgen.

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Overheid