IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Het geven van een stem aan de stilzwijgende thuiszittende oudere

Beschrijf jouw idee

Participatieve observatie als lokale veldwerker tijdens de covid-endemie heeft me toegelaten vast te stellen dat er veel te weinig stem gegeven wordt aan de thuiszittende oudere, die omwille van allerhande redenen niet terecht kan of wil in een WZC of ook de weg niet weet naar het OCMW door onwetendheid, drempelvrees, bekommernis om huisdieren, niet ten laste te willen zijn, en zo kan ik er nog wel een paar andere aanhalen. Velen, de iets meer kapitaalkrachtige, kunnen zich dan wel het bezoek van een kuisvrouw of een sociale verpleegster voor verzorging veroorloven, of zelfs dagelijks zich een warme maaltijd laten bezorgen. Prachtige initiatieven voor wie er kan van genieten, maar groot is de nood aan een luisterend oor en een stem die deze oudere in nood kan administratief ondersteunen, ondermeer in mail verkeer, assignaties, steunaanvragen bij ocmw en administratieve hulp. Hoe deze personen detecteren, de tool ontwikkeld door zorg Vlaanderen aangestuurd door de geneesheren of hun administratieve medewerkers, kan hierin een hulpmiddel zijn. Idem dito voor sociale verpleegsters van het wit-gele kruis of andere organisaties. Zij zijn immers de eersten die een inschatting kunnen maken van het probleem. Het eraan verbonden kostenplaatje is eerder beperkt en overschrijdt in ruime mate de maatschappelijke kost van een verblijf in een WZC.

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Overwegende dat de veldwerkers bij de meeste ELZ reeds bestaan of er kunnen geïntegreerd worden, kunnen de kosten begroot worden op de mutualiteiten.

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Organisaties, Overheid, Burgers

Wat is er van hen nodig? (optioneel)

Gemotiveerde mensen met knowhow inzake sociale voorzieningen en administratie. Huisartsenpraktijken Mutualiteiten