IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Iedereen Recht op Waardig Sterven

Beschrijf jouw idee

Ik sta volledig achter palliatieve zorg in een palliatief centrum. Indien het als de patient verkiest kan uitlopen op euthanasie. In een ZH is dat wat anders. Daar worden mensen doorgestuurd naar elders als ze nog maar durven vragen naar euthanasie met een korte harde afwijzing. De patient moet ten alle tijden kunnen kiezen wat hij wil en hoe hij het wil, zelfs op welk tijdstip, ongeacht leeftijd, bewust of onbewust. Er zou via ziekenkas bekendheid kunnen gemaakt worden over de neg. Wilsbeschikking. Die zou iedereen moeten ingevuld hebben vanaf 40-45 jaar. Daarbij zouden verpleegkundigen kunnen opgeleid worden om deze mensen, waarbij hun gezondheidstoestand onomkeerbaar is, aan een menswaardig levenseinde thuis te helpen en medicatie te geven die hun leven eindigt op een moment die de patient kiest met familie en vrienden aan hun zijde. Ook zou ik willen pleiten in een seculiere samenleving, zoals de onze wordt geclaimd, om de eed van Hyppocrates af te schaffen. Oorspronkelijk goed bedoeld, maar ondertusse al lang niet meer bruikbaar zonder misbruik omwille van de prestatiegerichtte behandelingen.

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Alleen voor goedverdienende dokters die te weinig met elkaar overleggen en daardoor misbruik ondersteunen of tenminste medeplichtig zijn. ( al heb ik niets tegen een degelijke arts)

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Burgers, Organisaties, Overheid

Wat is er van hen nodig? (optioneel)

Burgers: Aanmoedigen om tijdig hun negatieve Wilsbeschikking in orde te brengen. Die is afdwingbaar, euthanasie niet en hangt af van de goedwil van een arts. Organisaties: Bekendmaking via mutualiteit, gemeente/stadsbestuur en zonder politieke inmenging? Overheid: De eed van Hyppocrates afschaffen die niet meer van toepassing is in de 21ste Eeuw. De vrijheid van alle burgers vooropstellen in een seculiere maatschappij! Voor een degelijke opleiding zorgen aangaande RWS, bij artsen en zeker voor de toepassing bij verpleegkundigen. Alsook de prestatiegerichtte behandelingen afschaffen, daardoor zie ik als verpleegkundige veel misbruik zowel van patienten als van verpleegkundigen.