IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Betaalbare ouderenzorg door het winstbejag van de privé-aandeelhouders in te perken

Beschrijf jouw idee

a. Overheid moet meer en blijvend investeren in WZC

b. Controle op winsten van privé-investeerders.  Plafond op de winsten die mogen gemaakt worden.  De extra winsten moeten terugvloeien naar de zorg.

Haal het geld waar het zit.  Bestrijdt subsidiefraude en gebruik dit voor investeringen in de zorg.

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Inzet van de overheid om hier prioriteit van te maken.

Weinig politiek draagvlak.

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Bedrijven, Overheid

Wat is er van hen nodig? (optioneel)

Overheid moet politieke wil hebben om de slogan "zorg is een recht voor iedereen.  Mag niet alleen in handen van de winstjagende privé zijn."

Inzet van de overheid om hier prioriteit van te maken.