IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Betaalbare ouderenzorg en -woonst

Beschrijf jouw idee

Creatieve vormen van wonen voor ouderen. (kangooroo, commune, co-housing, buurtwerking...)  Herbedenken van de WZC en serviceflats

Voor wie in een WZC of serviceflat verblijft moet een maximumfactuur gekoppeld worden aan het pensioen/inkomen.

 

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Budgettair.  Hoe past de overheid de tekorten bij bij die mensen waarbij de maximumfactuur de kosten niet dekt?

Kan een overheid inzetten op verschillende soorten woonsten?

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Burgers, Organisaties, Bedrijven, Overheid

Wat is er van hen nodig? (optioneel)

Investeringen in de (ouderen)zorg door de overheid.  Investeringen in alternatieve woonvormen.

Campagnes van de overheid en organisaties ter promotie van alternatieven voor het wonen in WZC en serviceflats, door organisaties, bedrijven en zelfs individuele burgers. (Meer solidariteit tussen de mensen)