IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Woonmix

Beschrijf jouw idee

Er moet gezorgd worden dat alle dorps- en stadskernen een mix hebben van alle generaties en sociale niveaus.  Dat zorgt ovor sociale controle en betaalbare woningen.  De woonoppervlakten variëren van studio's tot huize/appartementen met 3 à 4 slaapkamers. Er moeten geazemnlijke onstpannigsruimten zijn in de (groterep appartementsblokken.

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Mobiliteietsproblemen

Ruimte om onstpanningsruimten/plaatsen/pleinen.

Er is nu al een probleem met de juiste winkels op de juiste locaties.  

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Organisaties, Bedrijven, Overheid

Wat is er van hen nodig? (optioneel)

Ruimte(creatie)

Politieke wil

Bouwpromotoren moeten andere doelstellingen vooropstellen dan alleen winstbejag.