IEDEREEN EEN MOOIE OUDE DAG

Mogelijkheden om het aanbod te vergroten

Beschrijf jouw idee

Een aantal zaken moet men combineren om tot het doel van meer betaalbare woningen te komen.

Het aantal toegelaten wooneenheden moet vergroot worden op reeds bebouwde en onbebouwde gronden.

Alternatieve woonvormen moeten sterk gepromoot worden, eventueel via een financiële incentive.

Grotere woningen moeten opgedeeld wordne in kleinere eenheden.  De regelgeving rond tiny-houses moet vereenvoudigd worden.

De btw op de bouw en/of koop van een eerste woning (of voor de kinderen) mag niet hoger zijn dan 6%.  Om speculanten tegen te gaan moeten woonsten, die geen 1ste woonst zijn, moet ene pak hoger liggen. 

Heeft jouw idee nadelen? (optioneel)

Gevaar voor huisjesmelkers.

Meer bewoning = meer mobiliteit

Gevaar voor het groen karakter van de gemeente.

Bescherming tegen speculanten.

Gevar voor onvoldoende kwaliteit.

Wie is er nodig om jouw voorstel te realiseren? (optioneel)

Organisaties, Overheid

Wat is er van hen nodig? (optioneel)

Organisaties : SHM

Voldoende openbaar vervoer.

Wijziging van de wetgeving rond wonen op alle niveaus.