Zorg

zorg

Gezondheid is van vitaal belang voor je welzijn. Het is een basisvoorwaarde voor een goed & gelukkig leven. Zonder een goede gezondheid geraak je moeilijk vooruit in het leven. Daarom is het belangrijk in te zetten op gezondheidszorg, zowel mentaal als fysiek. In een welvarend land als België zou iedereen de beste zorg moeten krijgen.

Er zijn ook manieren om preventief aan je gezondheid te werken. Een gezonde lunch op het werk of op school, stoppen met roken of burn-outs voorkomen… Zorgen voor jezelf en elkaar is cruciaal.

Hoe zorgen we voor een goede balans tussen werk en privé? Hoe maken we gezonde keuzes betaalbaar voor iedereen? Wat moet er nog gebeuren om het taboe op mentaal welzijn te slopen?

Beslis mee wat de belangrijkste uitdagingen zijn die we samen moeten aanpakken.

Maak The Big Shift naar de beste zorg.

 
“Een toegankelijke en betaalbare – en dus solidaire – gezondheidszorg is de hoeksteen van een gelukkige en gezonde samenleving.”

- Minister Frank Vandenbroucke

dit zijn de uitdagingen voor zorg.

Bepaal nu mee welke uitdagingen we meenemen.

Stop burn-outs

112.000 Belgen herstellen thuis van een burn-out of depressie. Hoe zorgen we dat mensen gelukkig blijven op hun werk, en niet uitvallen?

Sloop het taboe op geestelijke gezondheid

Bijna een kwart van de Vlamingen die het mentaal zwaar hebben, praat daar niet over of zoekt geen hulp. Omdat ze zich schamen. Hoe helpen we hen?

Rookstop bij jongeren

11% van de jongeren rookt dagelijks. De risico's voor hun gezondheid zijn gigantisch. Voorkomen dat jongeren beginnen met roken, redt levens.

Gezond leven betaalbaar voor iedereen

Gezond eten is vaak duurder dan ongezond eten. En mensen in armoede gaan vaak niet niet naar de dokter omdat ze bang zijn voor de rekening. Kan dat anders?

Iedereen een mooie oude dag

Van de zorg van een verpleger en verse maaltijden aan huis tot een serviceflat: hoe zorgen we voor een mooie oude dag voor iedereen?

Stop gezondheidskloof tussen arm en rijk

Stop gezondheid-skloof tussen arm en rijk

Wie rijk is, is gemiddeld gezonder dan wie in armoede leeft. Leggen we ons daarbij neer?

Alle plaatsen toegankelijk voor mensen met een handicap

Naar de zwemclub, een festival doen... voor veel mensen met een handicap is het niet vanzelfsprekend.

Een goede worklife-balance

De balans tussen werk en privéleven is ver zoek. Liefst 37% van de Vlamingen ervaart zijn werkstress als problematisch. Hoe zorgen we voor een betere balans?

Gezondheidszorg

Zorg en gezondheid zijn enorm belangrijk voor een goed en gezond leven. Of het nu gaat om prenatale begeleiding, mentaal welzijn, palliatieve zorg, verpleging aan huis, intensieve zorg, gezond en goedkoop eten of toegankelijke gebouwen voor personen met een handicap, allemaal hebben we vroeg of laat te maken met zorg en welzijn.

Hoe zetten we in op preventieve gezondheidszorg? Hoe kan de minister van Volksgezondheid in België zijn beleid over geestelijke gezondheid nog versterken? Hoe ondersteunen we onze medische beroepen? Dat en veel andere uitdagingen pakken we aan.

Welzijn is geen ver-van-je-bed-show, elke dag kunnen we inzetten op preventieve gezondheidszorg. Eerder dan na tekenen van burn-out vollenbak in te zetten op herstel, kan je beter een burn-out voorkomen. Een goede work-life balance is hier echt van betekenis, zodat je privé en je werk in evenwicht zijn. In plaats van te stoppen met roken dankzij apps of de rookstop tips van je vrienden, kan je beter van jongs af aan inzetten op een definitieve rookstop die je echt kan volhouden: er nooit aan beginnen.

Een goedkoop en gezond weekmenu op tafel zetten, gezonde lunches voorzien, of net gaan fietsen voor een gezond en langer leven, er bestaat meer dan één recept voor een healthy lifestyle.

Voor gezinnen met personen met een handicap, is er een zorgbudget. Volstaat dat of kan het beter? Zijn onze gebouwen wel toegankelijk genoeg? Bestaat er een checklist toegankelijkheid voor personen met een handicap, of is het toch maatwerk?

Je hoort het, er is enorm veel werk om de gezondheidszorg echt aan te pakken. Ga jij de uitdaging mee aan?